Sanatate

   
 


 

 

Despre ...

Asezare geografica

Istorie

Evolutie paleogeografica

Relieful

Tectonica

Resurse naturale

Clima

Apele

Vegetatia

Fauna

Transporturi

Institutii de invatamant

Sanatate

Religie

Administratia

Monumente istorice

Declaratii de avere 2009

Declarații de interese 2009

imagini

 


     
 

Asistenţa medicală în localitatea Păstrăveni este asigurată de un dispensar medical situat în centrul civic al comunei în satul Păstrăveni în care lucrează 2 medici de familie precum şi de 2 asistenţi medicali care asigură permanenţa serviciului medical în localitatea Păstrăveni, şi în localităţile limitrofe comunei, în aceeaşi clădire aflându-se şi un cabinet stomatologic particular, precum şi un laborator de tehnică dentară. Cu un număr de 4200 persoane din localităţile învecinate înscrise în fişele medicale ca asiguraţi şi un număr de 3250 persoane cu asigurare medicală şi care plătesc la fondul asigurărilor medicale, dispensarul medical şi implicit cadrele medicale, realizează tratamente medicale curative, tratamente profilactice de prevenire a îmbolnăvirilor, educaţie sanitară.
     În localitate funcţionează deasemenea şi 2 farmacii particulare, Tehnofarm Stil srl şi Păduraru srl.
 
 
Centrul Pilot de recuperare şi reabilitare tineri cu handicap
 
Activitatea educativă şi de reabilitare a centrului răspunde unor nevoi fundamentale ale copilului care este înţeles, iubit şi respectat în realitatea sa autentică, dar este şi protejat şi ocrotit de către persoanele care î-l îngrijesc şi de un mediu fizic călduros plin de seninătate şi stimuli, mediu caracterizat şi de spaţii adecvate.
Centrul pilot oferă şi un serviciu clinic corespunzător nevoilor de reabilitare a copiilor asistaţi serviciu important în diagnosticarea şi tratamentului precoce a bolilor copiilor din centru ca: fizioterapie, logopedie, psihomotricitate, muzicoterapie, hidroterapie. Metoda educativă a centrului este aceea a tratamentului pedagocic global care are drept scop dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului cu handicap.
Centrul Pilot de Recuperare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni este o instituţie de interes public cu personalitate juridică care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familii sau în comunitate şi acordă sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap. Din punct de vedere metodologic este subordonat Autorităţii pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, finanţarea cheltuielilor asigurîndu-se din contribuţii proprii ale beneficiarilor sau ale întreţinătorilor acestora, bugetul local al autorităţii administraţiei locale sau alte venituri realizate în condiţiile legii.
Conducerea centrului este asigurată de către un director şi de comitetul director în condiţiile regulamentului cadru. Persoanele asistate din centru – copii şi tineri în număr de 181 din care 103 copii (0-18 ani) şi 78 persoane peste 18 ani – au posibilitatea de a primi o îngrijire de specialitate, de recuperare prin diverse terapii şi programe adaptate la nevoile lor, de a-si contura o identitate, de a dobîndi sentimentul utilitătii pentru ei înşişi şi pentru ceilalţi, de participare activ la viaţa comunităţii.
Teritoriul pe care se află unitatea a făcut parte în trecut din moşia colonelului Sergiu Candianu care o cumpărase de la Banca Iaşilor, proprietate a lui Grigore Sturza, colonel ce a donat 117 hectare ” Casei Şcoalelor” – Şcoala Tehnică Agricolă - care ia fiinţă în anul 1922 şi funcţioneaza pînă în anul 1966.
La data de 1 decembrie 1966 ia fiinţă căminul Spital de Copii Deficienţi Nerecuperabili Păstrăveni, înfiinţarea unităţii avînd la bază transferul Căminului Spital cu 80 de paturi ce a funcţionat în localitatea Bîra judeţul Neamţ, capacitatea unităţii la data înfiinţării fiind de 130 de paturi. Actul de înfiinţare a unităţii a fost decizia din 25 august 1966 a fostului Consiliu Popular regional Bacău care a avut la bază şi avizul Ministrului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale din 11 iulie.
Unitatea cuprinde o suprafaţă de teren de 8.84 hectare de teren din care 2 ha reprezintă construcţii şi livada iar restul teren arabil. La înfiinţare, la data de 1 octombrie 1966, în unitate se aflau următoarele categorii de asistaţi:
-         34 preşcolari,
-         10 sugari,
-         6 adulţi,
-         1 soră şefă,
-         5 surori medicale,
-         21 infirmiere,
-         2 intructori ergoterapie,
-         5 spălătorese,
-         5 îngrijitoare de salon,
-         12 muncitori,
-         7 persoane de administraţie,
-         9 persoane pentru pază, pompieri şi îngrijitori.
Unitatea era subordonată la început Ministerului Sănătaţii şi Prevederilor Sociale, dar in perioada 1967-1968, ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale, Căminul Spital Păstrăveni trece în subordinea pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale a judeţului Neamţ.
La data de 20 martie 1970 în unitate existau un număr de 148 de asistaţi grupaţi astfel:
a.         între 0-7 ani – 26 copii din care 15 băieţi şi 11 fete,
b.         între 8-10 ani – 33 copii din care 17 băieţi şi 16 fete,
c.         între 11-16 ani – 61 copii din care 34 băieţi şi 27 fete,
d.         între 16-18 ani – 28 copii din care 19 băieţi şi 9 fete.
Căminul spital dispunea atunci de o farmacie gestionată de sora şefă iar aprovizionarea se făcea prin Direcţia Sanitară şi prin farmacia la nivel de comună.
În perioada 1970-1975 se reface reţeaua de canalizare pe bază de faşă septică cu bazine de decantare şi puţ absorbant instalat la 300 m faţă de clădiri.
Revoluţia din decembrie 1989 găseşte unitatea cu un număr de 185 de copii asistaţi.
Începînd cu anul 1990, ca urmare a ajutoarelor primite de la organizaţiile internaţionale, condiţiile de cazare, masă, hrană, încălzire, se îmbunătăţesc în mod continuu. În perioada octombrie 1990-ianuarie 1991 se introduce încălzire centrală cu calorifere în toate saloanele, maşini de spălat şi de uscat rufe la spălătorie, modernizîndu-se modul de preparare a hranei prin dotări în bucătărie.
Începînd cu 1 februarie 1991 “Căminul Spital de Copii cu Handicap Sever Păstrăveni” trece în subordinea Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Handicapaţi Neamţ, drept urmare luîndu-se măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă a asistaţilor prin:
-         mărirea numărului de infirmiere de la 21 la 53,
-         încadrarea a unui număr de 4 educatoare,
-         creşterea numărului de lenjerie de la 1 la 3,
-         instituirea funcţiei de administrator.
În anul 1991, ca urmare a alocării unui fond de investiţii, se iau măsuri de modernizare a saloanelor pentru copii, a grupurilor sociale, a înlocuirii tîmplăriei la unele pavilioane, concomitent introducîndu-se şi apă curentă, instalîndu-se şi grupuri sociale. În perioada de după revoluţie, unitatea a fost vizitată de către preşedintele României d-l Ion Iliescu, d-na Barbara Stamm – ministru secretar de stat din landul Bavaria, Germania. La 14 aprilie 1992, în prezenţa d-nei Barbara Stamm şi a d-lui Alexandru Tibulcă – prefect al judeţului Neamţ, este pusă piatra de temelie a Casei de Copii din Păstrăveni, lucrare ce se propune a fi realizată în anul 1993.
În intervalul martie-iulie 1993 se organizează în unitate, cu sprijinul Crucii Roşii olandeze, primul curs de calificare al infirmierelor. În aprilie 1993 se pun bazele unui program de igienizare, reparaţii şi construcţii noi la Centru Spital Păstrăveni, cu efortul financiar al părţii germane.
În prezent, dispune de 5 case de copii noi, date în folosinţă în decembrie 1995 casa 1 “Barbara”, februarie 1996 casa 2 “Augustin”, aprilie 1996 casa 3 “Orele Astrale”, august 1998 casa 4 şi 5 “Hans” şi “Ecumenica”, o cladire atelier, centrală termică, reţea de canalizare şi staţie de epurare a apei, reţea proprie de apă potabilă, în anul 2003 dîndu-se în folosinţă un pavilion central multifuncţional cu sală de festivităţi, bucătărie, săli de tratamente, birouri, toate aflate la standarde internaţionale şi construite cu ajutorul financiar al părţii germane.
Ca organizare internă Centrul Pilot este structurat pe următoarele ramuri: compartimenr educaţie
       învăţători şi educatori
       instructori educaţie
   compartiment medical şi asistenţă socială
       infirmiere
       îngrijitoare curăţenie
       lenjerese şi spălătorese
   compartiment administraţie
       muncitori calificaţi
       persoane administrative auxiliare
   personal birouri
       director
       contabil şef
       persoane din compartimentul educaţie
           inspectori şcolari
                cadre din unitate
        persoane compartiment medical
        persoane compartiment administrativ.
Centru Pilot de Recuperare şi Reabilitare Tineri cu Handicap reprezintă cel mai mare şi cel mai ambiţios proiect al fundaţiei Bazerische Hilfe Kinder din Germania, recent el primind statutul de Centru Experimental de Reintegrare a Tinerilor cu Handicap Psihic Sever.

 
 

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free